Jaký typ sedáku?

Antidekubitní sedáky GEMINI SPIN se vyrábí ve dvou profilech.

  • Profil sedáku GEMINI SPIN VS je rovný (plochý).
  • Sedáky GEMINI SPIN VSC mají anatomicky konturovaný profil a umožňují určitou korekci sedu (v přední části abdukce a konkávní tvar v zadní části). 

Antidekubitním sedák je zdravotní pomůcka určená k prevenci následků dlouhodobého sezení. Výběr správného typu antidekubitního sedáku je velmi důležitý a měl by být konzultován s odborníkem v oboru (např. rehabilitační lékař, fyzio- a ergo- terapeut, apod.). Součástí správného výběru je kromě posouzení aktuálního stavu pacienta (hmotnost, zdravotní stav, tělesné proporce) i jeho dispozice k vytváření dekubitů a proleženin, či snaha o korekci správného sedu.


Orientační hmotnostní kategorie

Antidekubitní sedáky GEMINI SPIN se nabízí v několika typech tvrdosti viscoelastické pěny. Výběr tuhosti sedáku se řídí především hmotností pacienta a předpokládanými terapeutickými účinky antidekubitního sedáku.

  • A < 60 kg
  • B 60 – 75 kg
  • C 75 – 90 kg
  • D 90 – 150 kg